Over deze site

Codertoolkit

De Codertoolkit is een website vol praktische tips en tricks voor wie graag met kinderen of jongeren wil programmeren of coderen. Aan de hand van een reeks filmpjes vind je achtergrondinformatie over welke tools er allemaal bestaan, hoe je ze kan gebruiken en wat belangrijk is bij het begeleiden van kinderen en jongeren.

De focus van deze toolkit ligt op alles wat komt kijken bij het vormgeven, organiseren en begeleiden van workshops en activiteiten rond coderen en programmeren. Je vindt hier ook tutorials en technische uitleg over bepaalde tools, maar het grootste deel van de filmpjes gaat over de praktische en didactische aspecten van coderactiviteiten.

De Codertoolkit werd ontwikkeld door Mediaraven en kwam tot stand met een projectsubsidie van de Vlaamse Overheid. De filmpjes die specifiek over het programma Kodu gaan, kwamen tot stand in het kader van het Code Your Future project van Digipolis - Digitaal.Talent@Gent, in samenwerking met Fyxxilab. Voor de andere inhouden werkten we samen met individuele begeleiders en Coderdojo Vlaanderen.

Creative Commons License

Deze site werkt met een Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Dat betekent dat iedereen vrij is om de inhoud te verspreiden en te bewerken, zo lang dit niet voor commerciële doeleinden gebeurt en de oorspronkelijke auteur vermeld blijft.

Site in opbouw

De Codertoolkit wordt in het najaar 2016 gelanceerd voor het brede publiek. Eind juni werd de eerste versie van de site gelanceerd, met een focus op de inhoud rond Kodu. Heb je vragen, bedenkingen of opmerkingen over de site of het project? Laat het ons gerust weten, via codertoolkit@mediaraven.be